Jobbskaping i Norge – en analyse av bedrifts- og sysselsettingsutviklingen i privat sektor 1976-83

I rapporten studeres jobbskapingsprosessen i den private delen av norsk næringsliv mellom 1976 og 1983. Rapporten viser at det skjer en svært stor utskifting av bedrifter og arbeidsplasser i alle næringer. I perioden ble omtrent en tredjedel av bedriftene og arbeidsplassene skiftet ut. Veksten og fornyelsen i næringslivet kommer først og fremst blant de minste… Les mer »

En gjennomgang av etablereropplæringsprosjekter som fikk tilskudd av jobbskapningsmidler fra Arbeids

Stortinget bevilget i 1994 20 mill. kroner til jobbskapingsprosjekter, med det formål å støtte opplærings- og veiledningstiltak overfor arbeidsledige som ønsker å starte egen næringsvirksomhet. I dette notatet foretas det en gjennomgang av de ca 40 prosjektene som fikk tilskudd av jobbskapingsmidler i 1994. Det gis innledningsvis en kort teoretisk behandling av temaet etablereropplæring. Deretter… Les mer »