Undersøkelsen beskriver jaktvaner og bakgrunnskjennetegn ved jegere som jakter småvilt på statsgrunn i Nord-Norge. Videre kartlegges jegernes syn på dagens forvaltning og tilrettelegging av jakta, og deres holdninger til viltstell og jaktreguleringer. Undersøkelsen identifiserte to distinkte jegertyper i fylkene; lirypejegeren som jakter med hund, og støkkjegeren som jakter begge rypeartene. Hvilken av disse kategoriene jegerne havnet i varierte med bosted bosted og jaktfylke. De ulike jegertypene hadde ulikt jaktutbytte og la innsatsen til litt ulike deler av sesongen. Gjennomgående var jegerene godt fornøyd med dagens forvaltning og tilrettelegging. Jegerne ønsket seg mer viltstell og var til en viss grad villig til å akseptere enkelte reguleringer i jakta dersom det kunne gi sterkere rypebestander

Bestill rapport

Jaktvaner og synspunkter på forvaltning og tilrettelegging | (rapportnr. 199627)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X