Undersøkelsen presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om jaktvaner blant jegere i Troms. Jegerne i Troms kan deles inn i tre hovedgrupper; fritidsjegere bosatt i byene (jakter vesentlig hønsefugl utenenfor nærmiljøet, innlandsjegere (jakter elg og småvilt i Indre Troms) og alt-mulig-jegere (jakter småvilt, pelsvilt og predatorer langs kysten og i nordfylket). I hovedsak må allmennhetens adgang til jakt i Troms ansees som god, med kort avstand for de fleste til jaktterrengene. Av forvaltningsmessige endringer som en bør se nærmere på som vil bedre tilgangen og jaktmulighetene, er bedre fordeling av elgkvoten på interesserte elgjegere, bedre tilgang på gåsejakt, bedre tilgang på gaupejakt og bedre muligheter for jakt med hund, så fremt en finner løsninger som ikke medfører negative konsekvenser for viltbestandene eller andre interesser.

Bestill rapport

Jaktutøvelse, jaktvaner og Tromsjegernes ønsker for forvaltning og regulering av jakt i Troms | (rapportnr. 199720)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X