Notatet tar for seg noen overordnede aspekter med mulige virkninger av IKT på organisasjonsstruktur og -prosesser samt nye organisasjons- og arbeidsformer som fjernarbeid, virtuelle organisasjoner og fleksible kontorløsninger. Den antagelig største betydningen i påvirkning på organisasjoner er i forhold til kommunikasjon. Det blir et større antall medier å forholde seg til, og det blir viktig å velge rett kommunikasjonsmedium i forhold til sak. Det viktigste budskapet er at IKT ikke har bestemte virkninger, men gir nye muligheter, der valgt løsning er avhengig av formålet med bruken. Vi viser også i notatet at IKT kan brukes for å utforme et kundekontaktsenter på vidt forskjellige måter: som ”rutinisert slavearbeid” eller som ”strategisk kompetansearbeid”.

Bestill rapport

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og innovasjoner i organisasjonsstrukturer, prosesser og organisasjonsformer | (rapportnr. 200406)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X