Notatet er en analyse og presentasjon av data om fritidsboliger og fritids-eiendommer fra GAB-registeret med hjelp av kartfestede data og GIS-analyseverktøy. Det er gitt korte kommentarer og noen korte drøftinger på enkelte tema. I hovedsak behandler notatet situasjon og utvikling i om-land til Oslo, Trondheim og Tromsø – definert som en sirkel med radius 200 km i luftlinje fra bysentra.

Bestill rapport

Fritidsboliger og fritidseiendommer i omland til Oslo, Trondheim og Tromsø | (rapportnr. 200704)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 124,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X