Fritidsboliger og fritidseiendommer i omland til Oslo, Trondheim og Tromsø

Notatet er en analyse og presentasjon av data om fritidsboliger og fritids-eiendommer fra GAB-registeret med hjelp av kartfestede data og GIS-analyseverktøy. Det er gitt korte kommentarer og noen korte drøftinger på enkelte tema. I hovedsak behandler notatet situasjon og utvikling i om-land til Oslo, Trondheim og Tromsø – definert som en sirkel med radius 200… Les mer »