Tema for denne rapporten er å redegjøre for resultatene fra ni brukerundersøkelser om friluftsliv i et ca 1000 km2 stort område i midtre deler av Østerdalen. Til sammen har 2 342 personer bidratt med opplysninger. Resultatene viser at omkring 40 prosent av lokalbefolknigen benytter det aktuelle området til friluftsliv. I tilegg kommer en betydelig andel tilreisende brukere. Alle de vanligste former for friluftsliv blir drevet i området. De dominerende aktiviteten tilhører imidlertid det ekstensive friluftslivet, som består av turer (til fots og på ski), bærplukking og soppsanking. Området er videre verdifullt som jaktområder, og har enkelte svært verdifulle fiskelokaliteter. Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for den konsekvensanalysen som er gjennomført i hovedrapporten om friluftslivsmessige konsekvenser av «Regionfelt Østlandet» (Vittersø, 1996).

Bestill rapport

Friluftsliv i Midt-Østerdalen. En dokumentasjonsrapport fra ni brukerundersøkelser | (rapportnr. 199609)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X