Rapporten gir en oppsummering og sluttvurdering av informasjonsarbeidet om HVPU-reformen, og spesielt informasjonsprosjektet MIN NYE HVERDAG. Prosjektet la opp til et landsomfattende informasjonsarbeid om reformen, og pågitt fra 1990 til vinteren 1993. Prosjektet var igangsatt og finansiert av Kommunenes Sentralforbund, Sosialdepartementet og Statens informasjonstjeneste.

Bestill rapport

Fra kriseinformasjon til informasjonsnettverk. Sluttevaluering av informasjonsprosjektet | (rapportnr. 199629)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X