Fra kriseinformasjon til informasjonsnettverk. Sluttevaluering av informasjonsprosjektet

Rapporten gir en oppsummering og sluttvurdering av informasjonsarbeidet om HVPU-reformen, og spesielt informasjonsprosjektet MIN NYE HVERDAG. Prosjektet la opp til et landsomfattende informasjonsarbeid om reformen, og pågitt fra 1990 til vinteren 1993. Prosjektet var igangsatt og finansiert av Kommunenes Sentralforbund, Sosialdepartementet og Statens informasjonstjeneste.