Dette er en av tre rapporter fra sosialhjelpsprosjektet. Den inneholder en analyse av klientsammensetningen og utgiftsveksten i økonomisk sosialhjelp. Sju Mjøskommuner er studert. Hovedsakeligm er det utviklingen fra 1980 til 1986 som analyseres. Kommunal variasjon er et av temaene som behandles. Sentrale problemstillinger er sammenhengen mellom arbeidsledighet og sosialhjelpsutgifter og hvilke faktorer som kan forklare kostnadsveksten. Datagrunnlaget er basert på SSB’s sosialhjelpsstatistikk.

Bestill rapport

Fra krisehjelp til levebrød? Økonomisk sosialhjelp i sju Mjøskommuner. | (rapportnr. 198806)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X