I prosjektet beskrives en metode for å analysere forvaltningens arbeid med økologiske problemstillinger innen en region. Prosjektet fokuserer på forholdet mellom forvaltningsinteresser, og om det er «hull» eller «kollisjoner» i deres samlede opptreden i en region. Videre analyseres forvaltningens «treffsikkerhet» som et spørsmål om forvaltningen arbeider med saker som er sentrale økologiske problemer i regionen. Emperi i prosjektet er hentet fra kystkommunene i Agderfylkene.

Bestill rapport

Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal… En metode for regionale analyser av forvaltningens arbeide med økologiske problemstillinger (RØF). | (rapportnr. 199615)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 200,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X