Dette notatet presenterer en studie av hvordan et utvalg flyktninger har opplevd
sitt møte med distriktskommunene Vågå, Sel og Nordre Land. Studien er basert på
intervju med flyktninger som er helt i slutten av introduksjonsprogrammet eller har
nylig avsluttet dette. Det betyr at de har vært i kommunen i 3-4 år, og er på spranget
til å finne seg jobb eller gå på videre utdanning. Hensikten med studien er å få frem
flyktningene sin egne erfaringer med å komme til et nytt lokalsamfunn.

Notatet gir innsikt i hvordan flyktningene har opplevd møtet med kommunen og befolkningen der, hvilke erfaringer de har hatt med de ulike instansene i hjelpeapparatet, deres erfaringer med praksis og møte med arbeidslivet, deres erfaringer med deltakelse i fritidsaktiviteter, og hvilke mål og planer de har for fremtiden.

Bestill rapport

Flyktningers møte med distriktskommuner | (rapportnr. 201915)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X