Flyktningers møte med distriktskommuner

Dette notatet presenterer en studie av hvordan et utvalg flyktninger har opplevd sitt møte med distriktskommunene Vågå, Sel og Nordre Land. Studien er basert på intervju med flyktninger som er helt i slutten av introduksjonsprogrammet eller har nylig avsluttet dette. Det betyr at de har vært i kommunen i 3-4 år, og er på spranget… Les mer »