Norsk kulturråd og SND inngikk i 1997 en toårig samarbeidsavtale om programmet Kultur og næring. Det økonomiske totalrammen for programmet i dette tidsrommet har vært i underkant av 12 mill. kroner. Ved utløpet av 1998 var det gitt tilskudd til 42 prosjekter. Nesten halvparten av støttemottakerne sier at støtten har vært helt avgjørende for realiseringen av det tiltaket det er søkt om støtte til. En fjerdedel sier at de kanskje kunne ha realisert tiltaket uten støtte fra Kultur og næring. En fjerdedel er sikre på at de kunne ha realisert tiltaket uten støtten fra programmet, men at støtten likevel var viktig fordi de slapp nye runder med alternative finansieringskilder og dermed kunne realisere tiltaket raskere. Mange av støttemottakerne sier at støtten fra Kultur og næring har hatt stor betydning ut over den rent økonomiske. Evalueringen konkluderer med at programmet bør videreføres, og organiseres med en sentral styringsgruppe og med saksbehandling i SND sentralt.

Bestill rapport

Evaluering av SNDs og Norsk kulturråds forsøksprogram rettet mot kultur og næring | (rapportnr. 199904)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X