Evaluering av SNDs og Norsk kulturråds forsøksprogram rettet mot kultur og næring

Norsk kulturråd og SND inngikk i 1997 en toårig samarbeidsavtale om programmet Kultur og næring. Det økonomiske totalrammen for programmet i dette tidsrommet har vært i underkant av 12 mill. kroner. Ved utløpet av 1998 var det gitt tilskudd til 42 prosjekter. Nesten halvparten av støttemottakerne sier at støtten har vært helt avgjørende for realiseringen… Les mer »