Evaluering av SNDs og Norsk kulturråds forsøksprogram rettet mot kultur og næring

Norsk kulturråd og SND inngikk i 1997 en toårig samarbeidsavtale om programmet Kultur og næring. Det økonomiske totalrammen for programmet i dette tidsrommet har vært i underkant av 12 mill. kroner. Ved utløpet av 1998 var det gitt tilskudd til 42 prosjekter. Nesten halvparten av støttemottakerne sier at støtten har vært helt avgjørende for realiseringen… Les mer »

Kultur og næring: Erfaringer fra Rudi Kultur AS

Oppland fylkeskommune og Rudi Kultur AS på Rudi Gard inngikk i 2007 en samarbeidsavtale over tre år for å prøve ut tiltak og systematisere erfaringer til bruk for virkemiddelapparatet og næringsutøvere i kultur- og opplevelses-næring. I rapporten vurderes samarbeidspotensial med bedrifter i andre sektorer. Grunnlaget for det er dagens kundegrupper, som er kartlagt og beskrevet…. Les mer »