Oppland fylkeskommune og Rudi Kultur AS på Rudi Gard inngikk i 2007 en samarbeidsavtale over tre år for å prøve ut tiltak og systematisere erfaringer til bruk for virkemiddelapparatet og næringsutøvere i kultur- og opplevelses-næring. I rapporten vurderes samarbeidspotensial med bedrifter i andre sektorer. Grunnlaget for det er dagens kundegrupper, som er kartlagt og beskrevet. Det drøftes også nødvendig kompetanse relatert til produktinnretning og driftskonsept. En hovedkonklusjon er at det ikke nødvendigvis er interessesammenfall mel-lom overnattingsbedrifter og Rudi som kulturprodusent, men at det antakelig kan utvikles ved bevisst programmering og aktivt samarbeid.

Bestill rapport

Kultur og næring: Erfaringer fra Rudi Kultur AS | (rapportnr. 201012)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X