Som første del av evalueringen av Nasjonal Paramedic-utdanning har Østlandsforskning i perioden september 2003 til januar 2004 gjennomført tre undersøkelser, to blant studentene og en hos deres ledere. Formålet med evalueringen er å bidra til å utvikle kunnskap som grunnlag for videreutvikling og forbedring av studietilbudet. Sentrale spørsmål som skal besvares i evalueringen er: – Hvor fornøyde er deltakerne med studiet når det gjelder læringsutbytte – Hvilken kunnskap/kompetanse har deltakerne tilegnet seg som følge av studiet – I hvilken grad blir tilegnet kunnskap/kompetanse anvendt i praksis – I tillegg til studier av læringseffektene, vil det fokuseres på studiets organisering og gjennomføring, og hvordan det fungerer for studentene. Neste del av evalueringen vil skje mot slutten av 2004. Da vil vi i enda sterkere grad belyse ulike indikatorer på læringsutbytte og faktorer som påvirker dette.

Bestill rapport

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, del en. – erfaringer fra studenter og deres ledere | (rapportnr. 200405)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X