Rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning på oppdrag fra Stavanger kommune. Målet har vært å analysere i hvilken grad man har nådd målene med JYLITS-prosjektet; og om prosjektet bør videreføres. JYLITS er et samarbeid mellom kommunen, skolene og idretten/frivillige organisasjoner. De overorda målene med JYLITS er alle elever i Tastaskolene skal ha minimum en times fysisk aktivitet per dag og at Skolene tilrettelegger for et variert idretts- og friluftstilbud i løpet av skoledagen. Resultatene samla tyder på at man ikke har nådd målet om en times fysisk aktivitet for alle per dag, men våre data viser en relativt høy fysisk aktivitet forbindelse med JYLITS. JYLITS har gitt økt trivsel i skolen og elevene har prøvd ulike fysiske aktiviteter. Lignende aktiviteter bør innføres i andre skoler.

Bestill rapport

Evaluering av Jysla Løye i TastaSkolen. Et prosjekt om fysisk aktivitet i skolen | (rapportnr. 200704)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X