Evaluering av Jysla Løye i TastaSkolen. Et prosjekt om fysisk aktivitet i skolen

Rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning på oppdrag fra Stavanger kommune. Målet har vært å analysere i hvilken grad man har nådd målene med JYLITS-prosjektet; og om prosjektet bør videreføres. JYLITS er et samarbeid mellom kommunen, skolene og idretten/frivillige organisasjoner. De overorda målene med JYLITS er alle elever i Tastaskolene skal ha minimum en times fysisk… Les mer »