Rapporten er en evaluering av habiliteringstjenesten for funksjonshemmede i Vestfold fylkeskommune. Hovedproblemstillingene dreier seg om i hvilken utstrekning brukernes og kommunenes behov oppfylles og hvordan organiseringen av habiliteringstjenesten fungerer. Det viktigste datagrunnlaget er beskrivelser og vurderinger gitt av ulike informanter på feltet: Ansatte i habiliteringstjenesten, fylkeskommunale samarbeidspartnere, kommunale informanter, representanter for brukerorganisasjoner og foreldre til funksjonshemmede barn som har benyttet tjenesten. Habiliteringstjenestens fungering diskuteres i forhold til: Tilgjengelighet, målgrupper, kvalitet, arbeidsmåter, service, effektivitet, forholdet til samarbeidspartneere og dimensjonering. Videre foreslås noen forbedringspunkter for tjenesten. Til slutt diskuteres ulike modeller for organiseringen av habiliteringstjenesten.

Bestill rapport

Evaluering av habiliteringstjenesten i Vestfold | (rapportnr. 199605)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 175,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X