OFA driver sentralt arbeid med fiskestell, kultivering og tilbyr fiskekort til befolkningen i stor-Oslo. For at OFA skal kunne holde et høyt ambinasjonsnivå på fiskestellet i Marka, er en trygg og sikker økonomi nødvendig. Fiskekortsalget er en basis i OFAs økonomi, samtidig som kortsalget er et mål på i hvilken grad OFA tilbyr et attraktivt fiske til befolkningen i området. Rapporten går gjennom OFAs kortsalg og peker på målgrupper, virkemidler, tiltak og konsekvenser for økt fiskekortsalg.

Bestill rapport

Evaluering av fiskekortsalget i Oslomarka Fiskeadministrasjon – med forslag om en strategi for økt k | (rapportnr. 199504)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X