Evaluering av fiskekortsalget i Oslomarka Fiskeadministrasjon – med forslag om en strategi for økt k

OFA driver sentralt arbeid med fiskestell, kultivering og tilbyr fiskekort til befolkningen i stor-Oslo. For at OFA skal kunne holde et høyt ambinasjonsnivå på fiskestellet i Marka, er en trygg og sikker økonomi nødvendig. Fiskekortsalget er en basis i OFAs økonomi, samtidig som kortsalget er et mål på i hvilken grad OFA tilbyr et attraktivt… Les mer »