Evaluering av fiskekortsalget i Oslomarka Fiskeadministrasjon – med forslag om en strategi for økt k

OFA driver sentralt arbeid med fiskestell, kultivering og tilbyr fiskekort til befolkningen i stor-Oslo. For at OFA skal kunne holde et høyt ambinasjonsnivå på fiskestellet i Marka, er en trygg og sikker økonomi nødvendig. Fiskekortsalget er en basis i OFAs økonomi, samtidig som kortsalget er et mål på i hvilken grad OFA tilbyr et attraktivt… Les mer »

Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske er gjennomført i perioden 2008-2012. Programmet er finansiert over jordbruksavtalen, og avtalepartene deltar i en styringsgruppe. Innen programmet har det vært et særlig fokus på fisketurisme, men også innenlands fiskeoppdrett og næringsfiske. Det er generell tilfredshet med programmets organisering. Programmet har bidratt til økt fokus på innlandsfisk og innlandsfiske. På tross av… Les mer »