Den forsterkede innsatsen overfor langtidsledige 20-24 åringer (“tilbudsgarantien”) ble iverksatt fra 2. halvår 1995, for å sikre at langtidsledig ungdom fikk et tilbud. Evalueringen viser at det ikke er systematiske forskjeller på de som fikk og de som ikke fikk noe tilbud. Ungdommene brukte arbeids-kontorene aktivt, uavhengig av om de var dag-pengeberettiget eller ikke. De som hadde hyppigst kontakt med arbeids-kontoret mottok i større grad tilbud. Det var en relativt stor andel som avslo de tilbudene de fikk. En femtedel av de spurte svarte at de hadde utarbeidet handlings-planer i samarbeid med arbeidskontoret, og disse hevdet at nytten var god. 6,5% av de ledige i denne aldersgruppen var langtidsledige. Under halvparten av disse mottok et tilbud. De fleste tilbudene ble gitt til personer som hadde vært ledige i mindre enn 6 måneder, noe som tyder på at det er blitt lagt stor vekt på å forebygge langtidsledighet blant ungdom. Mye innsats er blitt gjort overfor langtids-ledige uten at det har blitt regnet som tilbud, og dermed bidratt til å opp-fylle “tilbuds-garantien”.

Bestill rapport

Evaluering av arbeidsmarkedsetatens forsterkede innsats overfor lang-tids-ledige 20-24 åringer | (rapportnr. 199907)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X