Denne rapporten analyserer utbygging og utvikling av bredbåndsdek-ning i Innlandet, med et spesielt fokus på den rollen Eidsiva bredbånd har spilt. I rapporten er det en kartlegging av bredbåndsbruk og tilbud i Innlandet. Dette gjelder både dekningsgrad (hvor mange som har tilgang), penetrasjon (hvor mange som er betalende bredbåndskunder) og kapasitet (kvaliteten og hastigheten på bredbåndstilgangen). Dette viser at bredbåndstilbudet i Innlandet er akseptabelt og Eidsiva bredbånd er en viktig markedsaktør. Rapporten konkluderer med at Eidsiva har tatt et betydelig grep som regional utviklingsaktør. Utbyggingen ville ikke kommet så langt, og det ville heller ikke skjedd så raskt hadde det ikke vært for Eidsiva bred-bånd. Det har i de fleste regioner vært et tett samarbeid mellom det offentlige som tilrettelegger, bestiller og langsiktig kunde og Eidsiva bredbånd som utbygger. Spesielt i mindre sentrale strøk har offentlige midler og initiativ har vært utløsende for å få til en utbygging.

Bestill rapport

Eidsiva bredbånd – utbygger og regional utvikler? | (rapportnr. 201013)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X