Eidsiva bredbånd – utbygger og regional utvikler?

Denne rapporten analyserer utbygging og utvikling av bredbåndsdek-ning i Innlandet, med et spesielt fokus på den rollen Eidsiva bredbånd har spilt. I rapporten er det en kartlegging av bredbåndsbruk og tilbud i Innlandet. Dette gjelder både dekningsgrad (hvor mange som har tilgang), penetrasjon (hvor mange som er betalende bredbåndskunder) og kapasitet (kvaliteten og hastigheten på… Les mer »