Dette er den tredje rapporten fra prosjektet «Flyttemønstre og bygdekultur. Om kvinner på flyttefot og kvinners karrieremuligheter i distriktene». I denne rapporten konsentrerer vi oss om kvinners deltakelse og karrieremuligheter i det lokale arbeidsmarked. I hvilken grad er distriktsarbeidsmarkedet kjønnsdelt, og hvordan medvirker lokale tradisjoner og holdninger til kjønnsroller til å vedlikeholde eller forsterke dette?

Bestill rapport

Distriktsarbeidsmarkedet – segmentert og fleksibelt | (rapportnr. 200012)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X