Distriktsarbeidsmarkedet – segmentert og fleksibelt

Dette er den tredje rapporten fra prosjektet «Flyttemønstre og bygdekultur. Om kvinner på flyttefot og kvinners karrieremuligheter i distriktene». I denne rapporten konsentrerer vi oss om kvinners deltakelse og karrieremuligheter i det lokale arbeidsmarked. I hvilken grad er distriktsarbeidsmarkedet kjønnsdelt, og hvordan medvirker lokale tradisjoner og holdninger til kjønnsroller til å vedlikeholde eller forsterke dette?