Kommunene Drammen, Orkdal, Skjervøy og Vennesla har drevet forsøk for å øke deltakelsen i lokalpolitikk fra barn, unge, innvandrere og kvinner. Forsøkene har omfattet både direkte og indirekte deltakelse. Arbeidsmetodene har lagt vekt på ulike former for dialog. Indirekte deltakelse er etablert gjennom barnas- og ungdommens kommunestyre, samt ungdomsråd. De politiske partiene har vært utfordret til å satse på kvinner og ungdom i nominasjonsprosessen og valgkampen. Den direkte deltakelsen har skjedd gjennom stiloppgaver og arbeid med elevdemokrati, egne møter for ungdom og møteplasser for kvinner. Kommunene har oppnådd målsettingene om å forbedre dialogen mellom kommunens ledelse og de grupper som deltar minst i lokalpolitikk. De fleste gruppene har også hatt innflytelse på hvilke saker som er tatt opp. Det er likevel en utfordring for kommunene å sikre at demokratisatsingen ikke svinner hen når prosjektene er over.

Bestill rapport

Deltakelse forutsetter innflytelse?En begrenset evaluering av prosjekter i fire kommuner for å øke deltakelsen blant barn, unge, innvandrere og kvinner | (rapportnr. 200001)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X