Rapporten ser på utviklingen i friluftslivsdeltakelse blant den voksne norske befolkningen fra 1992, basert på de landsomfattende undersøkelsene som er gjennomført i denne perioden. Rapporten ser også nærmere på deltakelsen i 1996, der fiske og fiskevaner er viet spesiell oppmerksomhet.

Bestill rapport

Friluftslivutøvelse blant den voksne befolkningen – utviklingstrekk og status i 1996 | (rapportnr. 199707)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X