Deltakelse forutsetter innflytelse?En begrenset evaluering av prosjekter i fire kommuner for å øke deltakelsen blant barn, unge, innvandrere og kvinner

Kommunene Drammen, Orkdal, Skjervøy og Vennesla har drevet forsøk for å øke deltakelsen i lokalpolitikk fra barn, unge, innvandrere og kvinner. Forsøkene har omfattet både direkte og indirekte deltakelse. Arbeidsmetodene har lagt vekt på ulike former for dialog. Indirekte deltakelse er etablert gjennom barnas- og ungdommens kommunestyre, samt ungdomsråd. De politiske partiene har vært utfordret… Les mer »