Målet med rapporten er å dokumentere hovedtrekk i utviklingen av antall fritidsboliger i Rondane. Det er 17816 fritidsboliger i plan-området i Rondane. Flest fritidsboliger i Ringsaker (5787) og færrest i Elverum (7). Det er flest fritidsboligene på vestsiden av Rondane. De største konsentrasjonene i Rondane er Mysuster/ Rondablikkområdet, Venabygdsfjellet og Nordseter/Sjusjøen. Konsentrasjoner finnes på østsida, men de er gjennomgående mindre. Blant disse er Skramstad-setra, Trytjønnområdet og Atnsjølia. Det er en rekke enkeltfritids-boliger i indre deler av søndre del av Rondane og sørlige skogs-områder. Siden 1980-tallet synes det ikke åpnet nye områder for fritidsboliger. Over tid lokalises fritidsboligene til etablerte konsentrasjoner. Økningen i antall nye fritidsboliger per år på 2000-tallet synes større enn på 1990-tallet. Økningen er størst i den søndre delen. Det er etter 1980 etablert svært få nye fritidsboliger i villreinens leveområde. Det gjelder også i tiåret før fylkesdelplan ble etablert.

Bestill rapport

Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen. | (rapportnr. 200611)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X