Likestillingssenteret og Østlandsforskning starter i høst en omfattende studie om holdninger til LHBT-personer i Agder og deres levekår.

Det er Kristiansand kommune, i samarbeid med Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune, som ønsker forskningsbasert kunnskap på dette området. Studiet vil være et nyttig verktøy for utforming av politikk med fokus på likestilling, inkludering og forebygging av diskriminering.

Todelt studie

Prosjektet «Levekårsundersøkelse blant LHBT-befolkningen og holdningsundersøkelse blant majoritetsbefolkningen i Agder» er en todelt studie. Forskerne skal gjennomføre en bred holdningsundersøkelse i begge Agder-fylkene. Undersøkelsen skal kartlegge hvordan befolkningen stiller seg til LHBT-personer. Parallelt innhenter forskerne kunnskap om hvordan personer som selv identifiserer seg som LHBT opplever sine levekår i Agder.

-Vi er veldig stolte over å ha blitt tildelt dette prosjektet som i det store omhandler en viktig verdi, som er å skape et likestilt og inkluderende samfunn for alle, sier prosjektleder Mona Stokke.

Holdninger

-Vi vet ikke enda hvilke holdninger befolkningen i Agder har til LHBT-personer. Kanskje finner vi helt forskjellige holdninger til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, og kanskje varierer holdningene også mellom regionene?

En nasjonal undersøkelse har vist at LHBT-befolkningen i Norge sliter mer med psykiske vansker, rusmiddelbruk, selvskading og selvmord, sammenlignet med befolkningen ellers. -Opplever LHBT-personer at de lever gode liv i Agder, og hva synes å spille inn om man har det bra eller dårlig, spør Stokke.

Prosjektet skal ferdigstilles før sommeren 2018.