I 2009 gjorde Østlandsforskning sin første levekårsstudie i Dovre og Lesja. I etterkant av studien satte Dovre kommune i gang «Prosjekt folkehelse og levekår». Dovre har iverksatt flere ulike tiltak i perioden 2010-12, og målene med prosjektet er å bli den ledende kommunen på folkehelse i Nord-Gudbrandsdal, og at egenopplevd helsetilstand for Dovringer skal være bedre enn landsgjennomsnittet. Med levekårsstudien i 2013 får Dovre noen indikasjoner på om man har lykkes med dette arbeidet.

Forskerne vil kunne sammenligne levekårene slik de oppleves av Dovringer i 2013 med resultater for 2009. Dataene som samles inn i Dovre vil også være egnet for jamføring med Statistisk sentralbyrås nasjonale levekårsstudier. Det er til sist et håp om at det kan bli gjennomført sammenlignbare undersøkelser i flere kommuner i Oppland, da det øker verdien av en slik enkelt studie.

Forskerne som vil jobbe med levekårsstudien i Dovre er Vegard Johansen og Rolf Rønning.