Krepsen i Harasjøen: Vurdering av vannkvalitet og beskatning

Rapporten beskriver overvåkingen av krepsefangsten og -bestanden i Harasøen i perioden 1995-1998, samt vannkvaliteten i 1998. Salget av krepsekort har økt fra 52 i 1995 til 100 i 1998. Samlet krepsefangst har økt fra 303 til 663 kg, noe som tilsvarer en avkastning på 1,6 og 3,5 kg pr. hektar. Prøvefisket tyder på at krepsebestanden… Les mer »