Undersøkelsen gir en statusbeskrivelse for krepsebestanden og vannkjemi før kalking av innsjøen. Videre har vi testet hypotesen om at krepsens skjeve fordeling i innsjøen skyldes variasjoner i vannkvalitet

Bestill rapport

Vannkvalitet og kreps i Rokosjøen, Løten kommune, Hedmark. Status før kalking. | (rapportnr. 199506)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X