Trelastindustrien – internasjonale markeder og markedstrender

Notatet tar for seg norsk trelasteksport og utviklingen i det europeiske trelastmarked. Det gis en oversikt over hvilke aktører som opererer på dette markedet. I notatet foretas en analyse av etterspørselsforholdene og utviklingen i trelastforbruket i Europa. Markedskravene for trelast fra ulike kundekategorier blir drøftet. Utviklingen i konkurransesituasjonen på europamarkedet analyseres med vekt på forventet… Les mer »

OL 1994, reiseliv. Utviklingstendenser og utfordringer.

I rapporten foretas det en analyse av utviklingen i reiselivet i forbindelse med OL. Det foretas en bred gjennomgang av utviklingen i reiselivet de senere årene, både i Norge som helhet og i OL-regionen. Utviklingen viser en positiv vekst de siste årene, men kapasiteten har økt relativt mer slik at næringen arbeider med redusert kapasitetsutnyttelse…. Les mer »

Kommunesektorens framtid 2012-2037

Prosjektet gjennomgår i del 1 ulike utfordringer og drivkrefter for kommunesektoren, som legges til grunn for konstruksjonen av alternative scenarier for den neste 25 årene: 2012-2037. I del 2 drøftes handlingsmuligheter framover i form av tre scenarier