Prosjektet gjennomgår i del 1 ulike utfordringer og drivkrefter for kommunesektoren, som legges til grunn for konstruksjonen av alternative scenarier for den neste 25 årene: 2012-2037. I del 2 drøftes handlingsmuligheter framover i form av tre scenarier

Bestill rapport

Kommunesektorens framtid 2012-2037 | (rapportnr. 201201)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 170,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X