Notatet tar for seg norsk trelasteksport og utviklingen i det europeiske trelastmarked. Det gis en oversikt over hvilke aktører som opererer på dette markedet. I notatet foretas en analyse av etterspørselsforholdene og utviklingen i trelastforbruket i Europa. Markedskravene for trelast fra ulike kundekategorier blir drøftet. Utviklingen i konkurransesituasjonen på europamarkedet analyseres med vekt på forventet produksjon og tilbud av trelast i ulike land. Viktige i denne sammenheng er de nordiske land, trelastprodusenter på kontinentet og Nord-Amerika. Avslutningsvis diskuteres spesielle utfordringer som norsk trelastindustri står overfor i lys av framtidige markedskrav og konkurransebilde internasjonalt.

Bestill rapport

Trelastindustrien – internasjonale markeder og markedstrender | (rapportnr. 199509)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X