”En må ha tid til å lære!” Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter.

Rapporten omhandler evaluering av den ”nett-baserte” utgaven av studiemodulen Medisin og samfunn, innen Kombinerte trygdestudier, som er gitt ved høgskolen i Lillehammer, i samarbeid med høgskolene i Agder, Volda og Bodø. Høsten 2001 ble studiemodulen Medisin og samfunn prøvd ut som et nettbasert studium. Hovedspørsmålene i evalueringen er hvor godt egnet et nettbasert studieopplegg er… Les mer »

Fra perm til skjerm.

Rapporten omhandler evaluering av forsøksarbeid med grunnopplæringsmoduler på nett i Trygdeetaten. For første gang har Rikstrygdeverket testet ut ulike former for nett-baserte studier i internopplæringen. I forsøksprosjektet ble det lagt vekt på å teste ut ulike teknologiske, pedagogiske og organisatoriske løsninger. Erfaringene fra prosjektet viser at deltakerne oppfattet det som positivt å gjennomføre internopplæring på… Les mer »

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten – evaluering av forsøk.

Rapporten omhandler evaluering av forsøksarbeid med metoder for erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Forsøkene er gjort ved trygdeetaten i Buskerud og de er et ledd i trygdeetatens arbeid med kompetanseutvikling. Metodene som er prøvd ut er kollegaveiledning og bruk av refleksjonsskjema. Målet med forsøksprosjektet har vært å vinne erfaring med disse metodene og å bidra til… Les mer »

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Evaluering av pilotprosjektet ”Erfaringslæring – Vesterålen”.

Rapporten omhandler evaluering av et pilotprosjekt som er gjennomført blant seks trygdekontor i Vesterålen. Dette er ett av tre pilotprosjekt som er satt i verk for å prøve ut ulike metoder for erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Trygdekontorene i Vesterålen har prøvd ut metodene nettverksmøte/fagmøte, hospitering og utveksling av problemstillinger pr e-post. Evalueringsrapporten er en gjennomgang… Les mer »