Rapporten omhandler evaluering av den ”nett-baserte” utgaven av studiemodulen Medisin og samfunn, innen Kombinerte trygdestudier, som er gitt ved høgskolen i Lillehammer, i samarbeid med høgskolene i Agder, Volda og Bodø. Høsten 2001 ble studiemodulen Medisin og samfunn prøvd ut som et nettbasert studium. Hovedspørsmålene i evalueringen er hvor godt egnet et nettbasert studieopplegg er for denne målgruppen, og hva som eventuelt kan gjøres for å forbedre opplegget. Evalueringen viser at et nett-basert opplegg kan fungere for målgruppen, men at det er mange forhold som må vurderes og forbedres. Blant annet viser det seg at studentene i liten grad har greid å få til faglige og lengre sammenhengende diskusjoner på nettet. Studentene opplevde også at chat-kommunikasjon var vanskelig. Samtidig greide de å gjøre nødvendige avtaler og koordinere arbeidet. Rapporten anbefaler at det gjøres forsøk med ulike studiemodeller hvor nettet tas i bruk i ulik grad, og hvor det også kan prøves ut å ta utgangspunkt i studentenes egen arbeidssituasjon og problemstillinger.

Bestill rapport

”En må ha tid til å lære!” Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter. | (rapportnr. 200206)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X