Inntektssystemets betydning for Hedmark, Oppland og Buskerud fylkeskommuner.

Det nye inntektssystemet øker Hedmark og Oppland sin del av de statlige overføringene, mens Buskerud sin del reduseres. Skatter og overføringer tilsammen viser at de tre fylkene siden 1985 har hatt større inntektsøkning enn landsgjennomsnittet. Spredtbygdhet, areal og alderssammenstning gir omdordelingsgevinster til Hedmark og Oppland, mens Buskerud gis omfordelingstap pga disse kriteriene. Alternative kostnadsnøkler for… Les mer »

Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud for sterkt funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet. Det grunnleggende skillet mellom ” (BPA) og andre tjenestetilbud er at brukeren gis rett til å styre sine egne hjelpetilbud. De første forsøkene med BPA startet opp i 1991, og ordningen har vært hjemlet… Les mer »