Det nye inntektssystemet øker Hedmark og Oppland sin del av de statlige overføringene, mens Buskerud sin del reduseres. Skatter og overføringer tilsammen viser at de tre fylkene siden 1985 har hatt større inntektsøkning enn landsgjennomsnittet. Spredtbygdhet, areal og alderssammenstning gir omdordelingsgevinster til Hedmark og Oppland, mens Buskerud gis omfordelingstap pga disse kriteriene. Alternative kostnadsnøkler for helsetilskuddet, basert på erfaringstall fra Hedmark fylke, ville gitt omfordelingsgevinster for Hedmark, Oppland og Buskerud

Bestill rapport

Inntektssystemets betydning for Hedmark, Oppland og Buskerud fylkeskommuner. | (rapportnr. 198829)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X