Overgangsordningen i det nye inntektssystemet reduserer systemets økonomike omfordelinger. Buskerud, Hedmark og Oppland fylkeskommuner ligger stort sett lavere enn landsgjennomsnittet for servicenivået på de viktigste fylkeskommunale sektorene. Overgangsordningen vil neppe bli avviklet raskt. Kriteriesettet i inntektssystemet har svakheter. Inntektssystemet fører ikke til grunnleggende endringer i det fylkeskommunale selvstyret.

Bestill rapport

Det nye inntektssystemet – virkninger for fylkeskommunene | (rapportnr. 198702)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X