Det nye inntektssystemet – virkninger for fylkeskommunene

Overgangsordningen i det nye inntektssystemet reduserer systemets økonomike omfordelinger. Buskerud, Hedmark og Oppland fylkeskommuner ligger stort sett lavere enn landsgjennomsnittet for servicenivået på de viktigste fylkeskommunale sektorene. Overgangsordningen vil neppe bli avviklet raskt. Kriteriesettet i inntektssystemet har svakheter. Inntektssystemet fører ikke til grunnleggende endringer i det fylkeskommunale selvstyret.

Inntektssystemets betydning for Hedmark, Oppland og Buskerud fylkeskommuner.

Det nye inntektssystemet øker Hedmark og Oppland sin del av de statlige overføringene, mens Buskerud sin del reduseres. Skatter og overføringer tilsammen viser at de tre fylkene siden 1985 har hatt større inntektsøkning enn landsgjennomsnittet. Spredtbygdhet, areal og alderssammenstning gir omdordelingsgevinster til Hedmark og Oppland, mens Buskerud gis omfordelingstap pga disse kriteriene. Alternative kostnadsnøkler for… Les mer »