Mat langs Nasjonale Turistveier

Prosjektet Mat langs Nasjonale Turistveger (MLNT) startet i 2010 og har vært finansiert av ulike offentlige aktører og over jordbruksavtalen. Det omfattet etter hvert fem turistveger og har vært fokusert på utvikling av mat og måltidsopplevelser basert på lokale råvarer og oppskrifter. Det har vært gjennomført en rekke kurs for å øke kompetansen i bedriftene… Les mer »

Turistinformasjon langs rv55 over Sognefjellet- en vurdering av informasjonsmaterialet langs Nasjonal turistveg over Sognefjellet

Rapporten er skrevet etter oppdrag fra Statens vegvesen, Turistvegkontoret. Formålet har vært å framskaffe informasjon om bruken av turistinformasjon på riksveg 55 over Sognefjellet.Sognefjellsvegen RV55 fikk i 1997 status som Nasjonal turistveg. Dette innebærer blant annet tilrettelegging i form av et informasjonssystem. Stortinget har vedtatt å forlenge satsningen. Det planlegges 11 nye turistveger i tillegg… Les mer »