Prosjektet Mat langs Nasjonale Turistveger (MLNT) startet i 2010 og har vært finansiert av ulike offentlige aktører og over jordbruksavtalen. Det omfattet etter hvert fem turistveger og har vært fokusert på utvikling av mat og måltidsopplevelser basert på lokale råvarer og oppskrifter. Det har vært gjennomført en rekke kurs for å øke kompetansen i bedriftene og det har vært en omfattende markedsrettet aktivitet, herunder utgivelse av et Magasin. Berørte bedrifter er generelt tilfredse med de aktivitetene og de er tilfredse med Magasinet, selv om det er kritiske spørsmål. Det ble etter hvert liten kontakt mellom Nasjonale Turistveger og Mat langs Nasjonale Turistveger. Samlet sett er de berørte bedriftene, og særlig serveringsbedrifter, godt tilfredse med MLNT og de har klare positive forventninger til en eventuell videreføring. Det anbefales at en på landsbasis satser på mat som tema langs nasjonale turistveger og at dette kobles tettere til Nasjonale Turistveger. Det bør legges en langsiktig satsing til grunn der nasjonale myndigheter tilbyr en grunnleggende struktur og der enkeltbedrifter bidrar med egne midler.

Bestill rapport

Mat langs Nasjonale Turistveier | (rapportnr. 201311)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X