Ny offentlig campingstatistikk. Nytt opplegg for registrering av overnattinger på norske campingplasser.

Gjennom utvikling av et nytt bedriftsregister, nytt rapporteringsskjema for campingstatistikken og nye rutiner, er det utviklet et nytt opplegg for den norske campingstatistikken. Opplegget gjør det mulig å blåse opp overnattingstall til å omfatte hele campingsektoren. Rapporten omhandler resultater fra prøvekjøringen i 1988, og alternative cut-off-grenser for utvelging av statistikkpliktige campingplasser fra og med 1989.

Hotellstatistikken omfatter ikke bare hoteller! Ny statistikk over den kommersielle overnattingssektoren i Norge.

Gjennom en typoligisering av enkeltbedrifter og klassifisering/regionalisering av kommuner, har det vært mulig å utvikle et system som får fram bedriftsmessige dimensjoner i det norske overnattingstilbudet samt tilbudets og reisestrømmenes romlige fordelig. Målsettingen er at en rekke av de nye bakgrunnskjennetegn integreres i SSB’s offentlige statistikker over overnattingsnæringen.