Gjennom en typoligisering av enkeltbedrifter og klassifisering/regionalisering av kommuner, har det vært mulig å utvikle et system som får fram bedriftsmessige dimensjoner i det norske overnattingstilbudet samt tilbudets og reisestrømmenes romlige fordelig. Målsettingen er at en rekke av de nye bakgrunnskjennetegn integreres i SSB’s offentlige statistikker over overnattingsnæringen.

Bestill rapport

Hotellstatistikken omfatter ikke bare hoteller! Ny statistikk over den kommersielle overnattingssektoren i Norge. | (rapportnr. 198925)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X